Boekhouding

Een sterke boekhouding vormt de basis van een gezonde onderneming.  Boekhouding is meer dan het volgen van de talrijke verplichtingen opgelegd door de wet.  Via ons advies op maat, wordt uw boekhouding een beleidsinstrument om uw zaak optimaal te leiden.
 
Het volgen van een adequate boekhouding is dus essentieel als basis tot besluitvorming.
 
In samenspraak met de ondernemer, kunnen wij onder meer instaan voor::

Volledige verwerking van uw boekhouding (input van gegevens door ons kantoor)

Supervisie van boekhouding (input van gegevens door de klant)

Opmaak van tussentijdse balansen (maand- en kwartaalrapportering)

Opmaak van jaarrekening en financieel rapport met waardevolle toegevoegde overzichten, zoals kerngetallen, meerjarenoverzichten en bespreking van balans en resultaten

Opmaak van wettelijke verslagen zoals Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, ...

Alles wordt voorafgaandelijk in een opdrachtbrief vastgelegd.
 


print
Himpe, Lisabeth & Co
Coupl'Voie 8
9600 Ronse
T. 055/23 00 40
F. 055/23 00 48
info@himpe.net
Accountantskantoor Himpe & Co
Tulpenlaan 167-169
8540 Deerlijk
T. 056/71 22 01
F. 056/72 83 66
info@himpe.eu
Zoeken

Vanaf 2022 gaan wij verder onder de naam AFICOR. Neem alvast een kijkje op onze vernieuwde website www.aficor.be

Himpe wordt Aficor