Fiscale kerncijfers 2013

Voordelen Alle Aard - Inkomstenjaar 2013


Verwarming: leidinggevend personeel: 1.870  - Andere personen: 840

Electriciteit: leidinggevend personeel: 930  - Andere personen: 420

Privégebruik bedrijfswagen: Cataloguswaarde (*) x [5,5 + 0,1 x (CO2-uitstoot - 95 (diesel) of 116 (benzine))] (**) / 100 x 6/7
(*)    Cataloguswaarde = catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier incl. opties vóór korting en werkelijke btw
(**)   Max. 18% / min. 4% (bv. elektrische wagen)
(***)  Minimum 1.230  (aj. 2014)
Als correctie wordt de cataloguswaarde waarmee rekening moet worden gehouden voor de bepaling van het belastbaar voordeel, echter forfaitair verminderd naarmate de levensduur van de bedrijfswagen toeneemt, op basis van een depreciatie van 6% per jaar met een maximum van 30%.

Bewoning:
Ongemeubeld ter beschikking gesteld door een natuurlijke persoon: Geïndexeerd KI x 5/3
Gemeubeld ter beschikking gesteld door een natuurlijke persoon: Geïndexeerd KI x 25/9
Ongemeubeld ter beschikking gesteld door een vennootschap waarvan het niet-geïndexeerd KI < 745 : Geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25
Gemeubeld ter beschikking gesteld door een vennootschap waarvan het niet-geïndexeerd KI < 745 : Geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25 x 5/3
Ongemeubeld ter beschikking gesteld door een vennootschap waarvan het niet-geïndexeerd KI > 745 : Geïndexeerd KI x 100/60 x 3,80
Gemeubeld ter beschikking gesteld door een vennootschap waarvan het niet-geïndexeerd KI > 745 : Geïndexeerd KI x 100/60 x 3,80 x 5/3

Internetaansluiting  en -abonnement: 60

Computer en randapparatuur: 180

Debetintresten rekening courant: 8,8%


 Tarieven personenbelasting - Inkomstenjaar 2013


excel 1 zonder 2013

 

excel 10 zonder 2013 Kerncijfers personenbelasting - Inkomstenjaar 2013


Vrijgesteld bedrag terugbetaling woon-werkverkeer: 380
Kilometervergoeding woon-werkverkeer fiets: 0,22 /km
Kilometervergoeding woon-werkverkeer andere: 0,15 /km

Vrijgesteld bedrag loonbonus: 2.695

Vrijgesteld bedrag pc-privé: 830

Revalorisatiecoëfficient voor huurinkomsten: 4,19

Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen: 1,6813

Aftrek restaurantkosten: 69%

Aftrek representatiekosten/relatiegeschenken: 50%

Aftrek personenwagen: 75% (van het beroepsmatig gedeelte)


 Tarieven vennootschapsbelasting - Inkomstenjaar 2013


Vol tarief: 33,99%

Verlaagd tarief:

excel 2 zonder 2013

  Kerncijfers vennootschapsbelasting - Inkomstenjaar 2013


Notionele intrestaftrek voor kleine vennootschappen: 3,242%

Notionele intrestaftrek voor grote vennootschappen: 2,742%

Aftrek restaurantkosten: 69%

Aftrek representatiekosten/relatiegeschenken: 50%

Aftrek personenwagen:

    Elektrische wagen: 120%

excel 3 zonder

 


Voorafbetalingen vennootschapsbelasting - Inkomstenjaar 2013


Verhoging onvoldoende voorafbetalingen vennootschapsbelasting: 2,25%

Belastingvoordeel voorafbetalingen:

excel 11 zonder 2013


 

Kerncijfers schenkings- en successierechten vlaanderen :


Schenking onroerende goederen in rechte lijn

excel 4 zonder

 

Schenking onroerende goederen tussen broers en zussen

excel 5 zonder

 

Schenking onroerende goederen tussen ooms-tantes/neven-nichten

excel 6 zonder

 

Schenking roerende goederen

    3% voor schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten (incl. samenwonenden);
    7% voor schenkingen aan andere personen


Successierechten in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden

excel 7 zonder

 

Successierechten tussen broers en zussen

excel 8 zonder

 

    Er is geen opsplitsing tussen roerend en onroerend vermogen

Successierechten tussen andere personen

excel 9 zonder

 

 print
Himpe, Lisabeth & Co
Coupl'Voie 8
9600 Ronse
T. 055/23 00 40
F. 055/23 00 48
info@himpe.net
Accountantskantoor Himpe & Co
Tulpenlaan 167-169
8540 Deerlijk
T. 056/71 22 01
F. 056/72 83 66
info@himpe.eu
Zoeken

Vanaf 2022 gaan wij verder onder de naam AFICOR. Neem alvast een kijkje op onze vernieuwde website www.aficor.be

Himpe wordt Aficor