Fiscale kerncijfers 2014

Voordelen Alle Aard - Inkomstenjaar 2014


Verwarming: leidinggevend personeel: 1.900  - Andere personen: 850

Electriciteit: leidinggevend personeel: 940  - Andere personen: 430

Privégebruik bedrijfswagen: Cataloguswaarde (*) x [5,5 + 0,1 x (CO2-uitstoot - 93 (diesel) of 112 (benzine))] (**) / 100 x 6/7
(*)   Cataloguswaarde = catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier incl. opties vóór korting en werkelijke btw
(**)  Max. 18% / min. 4% (bv. elektrische wagen)
(***) Minimum 1.250 
Als correctie wordt de cataloguswaarde waarmee rekening moet worden gehouden voor de bepaling van het belastbaar voordeel, echter forfaitair verminderd naarmate de levensduur van de bedrijfswagen toeneemt, op basis van een depreciatie van 6% per jaar met een maximum van 30%.

Bewoning:
Ongemeubeld ter beschikking gesteld door een natuurlijke persoon: Geïndexeerd KI x 5/3
Gemeubeld ter beschikking gesteld door een natuurlijke persoon: Geïndexeerd KI x 25/9
Ongemeubeld ter beschikking gesteld door een vennootschap waarvan het niet-geïndexeerd KI < 745 : Geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25
Gemeubeld ter beschikking gesteld door een vennootschap waarvan het niet-indexeerd KI < 745 : Geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25 x 5/3
Ongemeubeld ter beschikking gesteld door een vennootschap waarvan het niet-indexeerd KI > 745 : Geïndexeerd KI x 100/60 x 3,80
Gemeubeld ter beschikking gesteld door een vennootschap waarvan het niet-indexeerd KI > 745 : Geïndexeerd KI x 100/60 x 3,80 x 5/3

Internetaansluiting  en -abonnement: 60

Computer en randapparatuur: 180

Debetintresten rekening courant: 9,20%


Tarieven personenbelasting - Inkomstenjaar 2014

excel 1 zonder

 
excel 10 zonder

  

Kerncijfers personenbelasting - Inkomstenjaar 2014


Vrijgesteld bedrag terugbetaling woon-werkverkeer: 380
Kilometervergoeding woon-werkverkeer fiets: 0,22 /km
Kilometervergoeding woon-werkverkeer andere: 0,15 /km

Vrijgesteld bedrag loonbonus: 2.722

Vrijgesteld bedrag pc-privé: 840

Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten: 4,23

Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen: 1,70 (AJ 2014 in OV, AJ 2015 in PB)

Aftrek restaurantkosten: 69%

Aftrek representatiekosten/relatiegeschenken: 50%

Aftrek personenwagen: 75% (van het beroepsmatig gedeelte)


Tarieven vennootschapsbelasting - Inkomstenjaar 2014


Vol tarief: 33,99%

Verlaagd tarief:

excel 2 zonder

 Kerncijfers vennootschapsbelasting - Inkomstenjaar 2014


Notionele intrestaftrek voor kleine vennootschappen: max. 3,130%

Notionele intrestaftrek voor grote vennootschappen: max. 2,630%

Aftrek restaurantkosten: 69%

Aftrek representatiekosten/relatiegeschenken: 50%

Aftrek personenwagen:

Elektrische wagen : 120%

excel 3 zonder

 


Voorafbetalingen vennootschapsbelasting - Inkomstenjaar 2014


Verhoging onvoldoende voorafbetalingen vennootschapsbelasting: 1,69%

Belastingvoordeel voorafbetalingen:

excel 11 zonder


Kerncijfers schenkings- en successierechten vlaanderen :


Schenking onroerende goederen in rechte lijn

excel 4 zonder

 

Schenking onroerende goederen tussen broers en zussen

excel 5 zonder

 

Schenking onroerende goederen tussen ooms-tantes/neven-nichten

excel 6 zonder

 

Schenking roerende goederen

   3% voor schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten (incl. samenwonenden); 
   7% voor schenkingen aan andere personen


Successierechten in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden

excel 7 zonder

 

Successierechten tussen broers en zussen

excel 8 zonder

 

Er is geen opsplitsing tussen roerend en onroerend vermogen


Successierechten tussen andere personen

excel 9 zonder

 

 


print
Himpe, Lisabeth & Co
Coupl'Voie 8
9600 Ronse
T. 055/23 00 40
F. 055/23 00 48
info@himpe.net
Accountantskantoor Himpe & Co
Tulpenlaan 167-169
8540 Deerlijk
T. 056/71 22 01
F. 056/72 83 66
info@himpe.eu
Zoeken

Vanaf 2022 gaan wij verder onder de naam AFICOR. Neem alvast een kijkje op onze vernieuwde website www.aficor.be

Himpe wordt Aficor