Fiscale kerncijfers 2017

Voordelen Alle Aard - Inkomstenjaar 2017


Verwarming: leidinggevend personeel: 1.950  - Andere personen: 880

Electriciteit: leidinggevend personeel: 970  - Andere personen: 440

Privégebruik bedrijfswagen: Cataloguswaarde (*) x [5,5 + 0,1 x (CO2-uitstoot - 87 (diesel) of 105 (benzine))] (**) / 100 x 6/7
(*)   Cataloguswaarde = catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier incl. opties vóór korting en werkelijke btw
(**)  Max. 18% / min. 4% (bv. elektrische wagen)
(***) Minimum 1.280 
Als correctie wordt de cataloguswaarde waarmee rekening moet worden gehouden voor de bepaling van het belastbaar voordeel, echter forfaitair verminderd naarmate de levensduur van de bedrijfswagen toeneemt, op basis van een depreciatie van 6% per jaar met een maximum van 30%.

Bewoning:
Ongemeubeld ter beschikking gesteld door een natuurlijke persoon: Geïndexeerd KI x 100/60
Gemeubeld ter beschikking gesteld door een natuurlijke persoon: Geïndexeerd KI x 100/60 x 5/3
Ongemeubeld ter beschikking gesteld door een vennootschap waarvan het niet-geïndexeerd KI < 745 : Geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25
Gemeubeld ter beschikking gesteld door een vennootschap waarvan het niet-indexeerd KI < 745 : Geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25 x 5/3
Ongemeubeld ter beschikking gesteld door een vennootschap waarvan het niet-indexeerd KI > 745 : Geïndexeerd KI x 100/60 x 3,80
Gemeubeld ter beschikking gesteld door een vennootschap waarvan het niet-indexeerd KI > 745 : Geïndexeerd KI x 100/60 x 3,80 x 5/3

Internetaansluiting  en -abonnement: 60

Computer en randapparatuur: 180

Debetintresten rekening courant: 9,27% (nog niet gekend voor Aj. 2018)


Tarieven personenbelasting - Inkomstenjaar 2017

 

 

Kerncijfers personenbelasting - Inkomstenjaar 2017


Vrijgesteld bedrag terugbetaling woon-werkverkeer: 390
Kilometervergoeding woon-werkverkeer fiets: 0,23 /km
Kilometervergoeding woon-werkverkeer andere: 0,15 /km

Vrijgesteld bedrag loonbonus: 2.830

Vrijgesteld bedrag pc-privé: 860

Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten: 4,39 

Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen: 1,7491 (AJ 2017 in OV, AJ 2018 in PB)

Aftrek restaurantkosten: 69%

Aftrek representatiekosten/relatiegeschenken: 50%

Aftrek personenwagen: 75% (van het beroepsmatig gedeelte)


Forfaitaire beroepskosten loontrekkers vanaf 01/01/2017 (eerste fase) - Aanslagjaar 2018


 

Tarieven vennootschapsbelasting - Inkomstenjaar 2017


Vol tarief: 33,99%

Verlaagd tarief:

 

 

Kerncijfers vennootschapsbelasting - Inkomstenjaar 2017

Notionele intrestaftrek voor kleine vennootschappen: max. 0,737%

Notionele intrestaftrek voor grote vennootschappen: max. 0,237%

Aftrek restaurantkosten: 69%

Aftrek representatiekosten/relatiegeschenken: 50%

Aftrek personenwagen:

Elektrische wagen : 120%

excel 3 zonder

 


Voorafbetalingen vennootschapsbelasting - Inkomstenjaar 2017


Verhoging onvoldoende voorafbetalingen vennootschapsbelasting: 2,25%

Belastingvoordeel voorafbetalingen:

 

 Kerncijfers schenk- en erfbelasting Vlaanderen :


 Schenking onroerende goederen in rechte lijn en partners

 

Schenking onroerende goederen in niet rechte lijn

 

Schenking roerende goederen

   3% voor schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten (incl. samenwonenden); 
   7% voor schenkingen aan alle andere personen


Erfbelasting in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden

 

Er is een opsplitsing tussen roerende en onroerende goederen.
De tarieven worden toegepast op de netto verkrijging per erfgenaam.

Erfbelasting tussen broers en zussen

 

Er is geen opsplitsing tussen roerende en onroerende goederen.
De tarieven worden toegepast op de netto verkrijging per erfgenaam.

Erfbelasting tussen andere personen

 

Er is geen opsplitsing tussen roerende en onroerende goederen. 
De erfbelasting wordt toegepast op het totaal van de netto verkrijgingen. Er is geen berekening per erfgenaam. 


print
Himpe, Lisabeth & Co
Coupl'Voie 8
9600 Ronse
T. 055/23 00 40
F. 055/23 00 48
info@himpe.net
Accountantskantoor Himpe & Co
Tulpenlaan 167-169
8540 Deerlijk
T. 056/71 22 01
F. 056/72 83 66
info@himpe.eu
Zoeken

Vanaf 2022 gaan wij verder onder de naam AFICOR. Neem alvast een kijkje op onze vernieuwde website www.aficor.be

Himpe wordt Aficor