01.04.2020

Compensatiepremie voor ondernemers met zwaar omzetverlies ingevolge Corona

Nu ook steun voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten

De Vlaamse Regering besliste vandaag dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Dergelijke ondernemers vinden we in allerlei sectoren zoals in de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel. Zij krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.

De steunmaatregel

 De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;

 Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;

 Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;

 Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer;

 Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 15 maart 2020 tot en met 30 april 2020;

 Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan;

 Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is;

 De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO.

 

Welke ondernemingen?

Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten, was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt er nu steun.

Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers en (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen. Ook bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden, kunnen een compensatiepremie ontvangen. Net zoals schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren, of landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken en kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Hoe zal dit beoordeeld worden?

Je zal via een verklaring op eer moeten aantonen dat je een omzetverlies van meer dan 60% hebt. Die verklaring op eer bezorg je dan aan VLAIO. Daarna gebeurt er via de BTW-aangifte in het tweede kwartaal een controle en zal de Vlaamse Overheid nagaan of de aanvraag terecht was:

Als ze bij de BTW-controle van het tweede kwartaal zien dat er een omzetverlies is van 20%, dan zal de overheid er van uitgaan dat dit omzetverlies heeft plaatsgevonden tijdens de crisisperiode, en moet je als ondernemer dus het werkelijke omzetverlies niet verder aantonen;

 Als dat niet het geval is, zal je wel moeten aantonen dat je in de periode 15 maart 2020 tem 30 april 2020 een omzetdaling hebt gekend van meer dan 60%. Dat kan bijvoorbeeld door aan te tonen dat de prestaties dateren van voor de lockdown. Het is daarom niet onverstandig om facturen van die prestaties, mails of andere bewijsmiddelen goed bij te houden.

 

Evaluatie

Alle genomen maatregelen voor het ondersteunen van ondernemingen in moeilijkheden door de coronacrisis zullen nog voor 30 april 2020 geëvalueerd worden.

Meer info

 Op de website van VLAIO kan je meer informatie vinden over de specifieke maatregelen ingevolge de coronacrisis.


print
Himpe, Lisabeth & Co
Coupl'Voie 8
9600 Ronse
T. 055/23 00 40
F. 055/23 00 48
info@himpe.net
Accountantskantoor Himpe & Co
Tulpenlaan 167-169
8540 Deerlijk
T. 056/71 22 01
F. 056/72 83 66
info@himpe.eu
Zoeken

Vanaf 2022 gaan wij verder onder de naam AFICOR. Neem alvast een kijkje op onze vernieuwde website www.aficor.be

Himpe wordt Aficor